Introducció a HTML

30 de juliol de 2020 by in category Sin categoría with 0 and 0
Home > Blog > Sin categoría > Introducció a HTML

HTML és un llenguatge de marcat amb el que pots crear les teves pròpies pàgines web HTML, lletres del anglès HyperText Markup Language (literal: llenguatge de marques d’hipertext), fa referència al llenguatge de marcat per la elaboració de pàgines web.És yb estandard que serveix de referència del software que conecta la elaboració de pàgines web en

Add comment

Pr0j3ct.com Pr0j3ct ~ 2020

Abrir chat