Traduccions

Home > Traduccions

Servei de traduccions entre diferents idiomes, però sobretot d’anglès a català o castellà.

Es pot adaptar les traduccions a diferents estils de llenguatge i modes verbals segons necessitat de client. Depenent dels segments totals a traduïr d’una sola vegada, es pot ajustar el pressupost i dates d’entrega establertes prèviament.

Pressupost

Fes clic al botó

ENGLISH-ESPAÑOL-CATALÀ

Es fan traduccions per segments

Traducciones per entrenar MT avançats

Arxius en format d'entrega variable

Nivell de traducció avançat sense literalismes

Temps d'entrega ajustats a necessitat de client

Pr0j3ct.com Pr0j3ct ~ 2020

Abrir chat